Analýza web stránky – prvý krok k úspešnej optimalizácii

webove siete

SEO audit je prvým krokom k úspešnej optimalizácii webovej stránky. Ak máte na stránke nižšiu návštevnosť, ako si želáte, vo väčšine prípadov je potrebné skontrolovať vaše aktuálne nastavenia. Na toto slúži SEO analýza alebo SEO audit, ktorý je efektívnym optimalizačným nástrojom pre každý web. Vďaka tomu dokážete lepšie pochopiť fungovanie vašej webovej stránky, konkurenciu aj celé odvetvie, v ktorom pôsobíte.

Obsah ušitý na mieru pre vašu cieľovú skupinu

Pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb by mal mať každý podnikateľ presné informácie o tom, aká skupina zákazníkov tvorí jeho cieľovú skupinu zákazníkov a klientov. SEO analýza web stránky pomáha naplniť vašu webovú stránku relevantným obsahom, ktorý vyhovuje internetovým vyhľadávačom aj vašej cieľovej skupine. Vďaka tomu vás ľudia jednoduchšie nájdu v tomto obrovskom online priestore, čím sa zvýši aj váš predaj.

SEO analýzu nepotrebujem

Mnohí majitelia web stránok pracujú aj po dlhé obdobia v presvedčení, že ich webová stránka je v poriadku a žiadnu jej analýzu nepotrebujú. Webová stránka je však v skutočnosti zložitejšia, ako sa môže na prvý pohľad javiť a môžu byť na nej rôzne chyby, ktoré bežný užívateľ neodkáže odhaliť a napraviť. Tieto chyby bývajú v praxi často problémom, v dôsledku ktorého máte potom nízku návštevnosť webovej stránky a cieľové skupiny ju nedokážu efektívne a ľahko vyhľadávať.

analýza web stránky
V rámci analýzy web stránky kontrolujeme viaceré faktory
  • správne indexovanie stránky,
  • chybné presmerovania,
  • chybné odkazy,
  • neexistujúce obrázky,
  • prázdne ALT texty,
  • prázdne a duplicitné title a description.

Prečo je dôležité venovať náležitú pozornosť názvu webu?

Na tomto mieste je dobré ešte pripomenúť, že každá webová stránka by mala mať svoj jedinečný názov bohatý na relevantné kľúčové slová. Je to preto, že samotný názov je považovaný za najdôležitejší prvok na stránke. Pomocou správne zvoleného názvu je stránka dobre vyhľadateľná, vďaka čomu ju internetové vyhľadávače ponúkajú pri hľadaní užívateľom z vašej cieľovej skupiny.

TIP: Názov webovej stránky by vždy mal obsahovať aj najrelevantnejšie kľúčové slovo. Každá stránka by zároveň mala mať unikátny názov, ktorý nie je zameniteľný s názvom iného webu. Rovnaký názov webu môže mať negatívny dopad na celkové hodnotenie týchto stránok.

seo analyza webu

SEO audit je dôležitý aj preto, že internetové vyhľadávače neustále aktualizujú svoje algoritmy. Je výhodné tieto kroky a nástroje poznať a v praxi na ne promptne reagovať nevyhnutnými úpravami. Pri používaní webovej stránky je okrem ďalších faktorov veľmi dôležité ju naplniť obsahom s relevantnými kľúčovými slovami. Analýza kľúčových slov preto patrí medzi najdôležitejšie prvky SEO analýzy pre akúkoľvek webovú stránku.

My vieme, že SEO audit a analýza vám pomôže a radi vám správne nastavíme vašu webovú stránku. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať a spoločne nájdete vhodné riešenia pre vaše podnikanie.


Zdroj: seo-optimalizacia.eu, pixabay.com

Summary
Analýza web stránky
Article Name
Analýza web stránky
Description
SEO analýza web stránky pomáha naplniť vašu webovú stránku relevantným obsahom, ktorý vyhovuje internetovým vyhľadávačom aj vašej cieľovej skupine.
Author
Publisher Name
fcvitkovice.cz
Publisher Logo

You Might Also Like